SPOLOČENSTVO LES

Lesy sú na Zemi už 350 miliónov rokov. Za toto obdobie museli prežiť drastické zmeny teplôt, kolísanie vlhkostí, dopady meteoritov i zmeny magnetického poľa Zeme. Vznikali a zanikali nové rastlinné a živočíšne druhy. Tvorili sa väzby medzi účastníkmi tohoto procesu a vznikali prvé ekologické „korporácie“. Tento vývoj bol postupne digitálne zapisovaný do pamäte, ktorú má každá živá bytosť – reťazec DNA. Les, zložitý adaptívny systém, ktorý je schopný udržiavať svoj stav v rovnováhe - homeostáze, a prispôsobovať sa okoliu a zároveň si toto okolie prispôsobovať, bol na svete. Zázračným šémom, ktorý toho „Golema“ oživoval, bola voda. Les sa teda musel, a aj to dokázal, naučiť sa s ňou hospodáriť. Takýto les nazývame lesom prirodzeným.

ČO JE LES?

FUNKCIE LESA

ROZDELENIE LESOV

VEGETAČNÉ STUPNE

ETÁŽE LESA

KATEGÓRIE LESA

ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA LESOV

HISTÓRIA LESNÍCTVA NA SLOVENSKU

LINKY

PORTÁL PRÍRODA© Stacs 2004

stacs@pobox.sk